Grimmwood Wiki

The Bulgarian Grimmwood Wiki is opening for editing.

READ MORE

Grimmwood Wiki
Advertisement

Постиженията са „декорации” в стийм показващи колко време е отдели играча на дадена дейност.

Изображение Име на Achievementто Изисквания за постигането
1-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
1-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
1-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
2-1 център Махай здраво Добий 50 тъмно дърво.
2-2 център Вземи тая брадва Добий 250 тъмно дърво.
2-3 център Направо резачка Добий 1000 тъмно дърво.
3-1 център Съчки събирам Събери 50 съчки.
3-2 център Пръчки намирам Събери 250 съчки.
3-3 център Зимата идва Събери 1000 съчки.
Изображение Име на Achievementто Изисквания за постигането
4-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
4-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
4-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
5-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
5-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
5-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
6-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
6-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
6-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
Изображение Име на Achievementто Изисквания за постигането
7-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
7-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
7-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
8-1 център Махай здраво Добий 50 тъмно дърво.
8-2 център Вземи тая брадва Добий 250 тъмно дърво.
8-3 център Направо резачка Добий 1000 тъмно дърво.
9-1 център Съчки събирам Събери 50 съчки.
9-2 център Пръчки намирам Събери 250 съчки.
9-3 център Зимата идва Събери 1000 съчки.
Изображение Име на Achievementто Изисквания за постигането
10-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
10-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
10-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
11-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
11-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
11-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
12-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
12-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
12-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
Изображение Име на Achievementто Изисквания за постигането
13-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
13-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
13-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
14-1 център Махай здраво Добий 50 тъмно дърво.
14-2 център Вземи тая брадва Добий 250 тъмно дърво.
14-3 център Направо резачка Добий 1000 тъмно дърво.
15-1 център Съчки събирам Събери 50 съчки.
15-2 център Пръчки намирам Събери 250 съчки.
15-3 център Зимата идва Събери 1000 съчки.
Изображение Име на Achievementто Изисквания за постигането
16-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
16-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
16-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
17-1 център Малък Сечко Добий 50 светло дърво.
17-2 център Дървосекач Добий 250 светло дърво.
17-3 център Горския Добий 1000 светло дърво.
спец. център Pumpkin Retriever Eat 2 pumpkins (or feed them to your devoted followers).
спец. център Pumpkin Master Eat 10 pumpkins (or feed them to your devoted followers).
спец. център Pumpkin Lord Eat 25 pumpkins (or feed them to your devoted followers).
Advertisement